Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys, INES

Institutionen för teknik och samhälle

Hemsida för kursen EXTA50 Samhällsmätning - Ht 2019

Aktuellt schema finns här.

Kursadministratör

Perola Olsson, per-ola.olsson[at]nateko.lu.se, Tel: 046-222 31 52. Besöksadress: Rum 456, Geocentrum II, Sölvegatan 12, Lund

Kursansvarig

Lars Harrie, lars.harrie[at]nateko.lu.se, Tel: 046-222 01 55. Besöksadress: GIS-centrum, Sölvegatan 10, Lund

Kurstart, kursprogram  och kursplan

Kursstart kl. 08.15 måndagen den 4 november 2019 i Pangea, Geocentrum II. Gå in genom huvudingången, mitt emot Gerdahallens ingång, så har du salen rätt framför dig. Geocentrum II är byggnad 54 på denna karta.
Kursprogram för kursen kan hämtas
här.

Kursplanen finns här.

Kurslitteratur

·         Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik (skrivet av LM, KTH, LU, HiG, KS). Kompendiet kommer att mejlas ut digitalt till alla kursdeltagare och finns även tillgängligt på: https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-kartfragor-HMK/referensbibliotek/kurskompendium/. Kompendiet är så gott som identiskt med fjolårets kompendium. Kompendiet kostar 150 kr och köps på geobiblioteket. Endast ni som beställt ett tryckt exemplar i tid garanteras en tryckt kopia. Övriga får köpa om det finns extra exemplar

·         Harrie, L. (red.), Geografisk informationsbehandling – teori, metoder och tillämpningar. 6:e upplagan, 2013. Studentlitteratur, Lund. Endast ett par kapitel i denna bok ingår i kursen Samhällsmätning. Dock kommer resterande kapitel att användas i kursen Geografisk informationsteknik under våren. Det är därför rekommenderat att ni köper boken redan nu. Ett av de kapitel som ingår i denna kurs har omarbetats helt sedan 5:e upplagan. Boken håller på att omarbetas, upplaga 7 räknas dock inte med att börja säljas förrän mars 2020.

Meddelanden

o   Film om kartprojektioner, se här.

o   Kortaste flygrutten mellan två flygplatser kan man få här. Geodetiska linjen (kortaste vägen) beräknas på ellipsoiden WGS84 och visas på en Plate Carrée karta, eller annat alternativ vid polerna. Man anger start – destination med flygplatskoder (t.ex. CPH-NRT) och klickar ”Map”. Under fliken ”Map Conf” kan man ändra kartprojektion (begränsat antal). Man kan även ange koordinater i latitud, longitud: startlat startlon – slutlat slutlon.

o   Man kan hämta Matlab från Programvaror LTH och installera på sin egen dator. Det är bara att logga in med sin StiL identitet och följa anvisningarna.

o   En bra förklaring av geoiden finns här.

o   Manual för AC finns här. Inloggning här. Kom ihåg att båda gruppmedlemmarna måste lämna meddelande i AC. Den ena lämnar in fullständig rapport och Matlab program samt meddelar vem han/hon arbetet med. Den andra lämnar bara ett meddelande om vem han/hon arbetat med. Deadline är 1 vecka efter senaste schemalagda laborationstillfället.

o    Datorsalarna Altocumulus, Cirrocumulus och Stratocumulus finns på andra våningen i Geocentrum I. Geocentrum I ligger jämte Gerdahallen; se byggnad 49 på kartan.

o    Atmosfären ligger på andra våningen i Geocentrum II (byggnad 54 på kartan). Gå in via ingången vid korsningen Sölvegatan och Helgonavägen och ta trappan upp vid geobiblioteket.

o   Biosfären ligger på andra våningen i Geocentrum I, samma korridor som datorsalarna.

o   Hydrosfären ligger på bottenvåningen i Geocentrum I, till vänster efter trapporna upp till datorsalarna.

Informationsmaterial

Alla studenter ska efter introduktionsmötet ha fått följande material/dokument. Om du saknar något, se nedan. Innehållet här kommer uppdateras kontinuerligt. Om du inte hittar vad du söker, kontakta kursadministratör.

Tentamensinformation

Tentamen går den 17:e januari 2020 kl. 8.00-13.00 i sal MA 8 (Matteannexet).

Tentamen är på 6 hp och laborationerna är på 3 hp.

Tentamen kommer att vara på totalt 50 poäng.

Ni får endast ha med följande hjälpmedel på tentamen:
- Miniräknare
- Formelsamling till Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik.

 

Övrig information om tentamen

·         Tentamensbeskrivning

·         Tenta 2018-01-09

·         Rättningsmall fråga 1-4 för tenta 2018-01-09

·         Facit för fråga 7-10 för tenta 2018-01-09

·         Tenta 2019-01-15

·         Rättningsmall fråga 1-4 för tenta 2019-01-15

·         Facit för fråga 7-10 för tenta 2019-01-15

 

Observera att vissa föreläsningarna ligger ute i tidigare kursomgångars versioner. De uppdateras succesivt till 2019 års version. En del föreläsningar har inga bildspel.

1a.       Introduktion (uppdaterad 2019)

1b.       Historisk översikt (uppdaterad 2019)

2.         Jordmodellen (uppdaterad 2019)

3a.       Kartprojektioner I (uppdaterad 2019)

3b.       Kartprojektioner II (uppdaterad 2019)

4.         Höjdsystem (uppdaterad 2019)

5.         Geodetiska referenssystem (uppdaterad 2019)

6.         Transformationer (uppdaterad 2019)

8.         Detaljmätning i plan och höjd (uppdaterad 2016)

10-11. Mätosäkerhet (uppdaterad 2016)

12.       Gästföreläsning - mätning ur ett förrättningsperspektiv (uppdaterad 2019)

13.       Minsta kvadratmetod - linjär (uppdaterad 2019)

14.       Minsta kvadratmetod - olinjär, samt intro lab 3 (uppdaterad 2019)

15.       GPS (uppdaterad 2019)

16.       Introduktion till fotogrammetrin  (uppdaterad 2019)

17.       Digital fotogrammetri  (uppdaterad 2019)

18.       Laserskanning (uppdaterad 2019)

19.       Fjärranalys (uppdaterad 2019)

 

Övningar och laborationer

 

o    Övningshäfte köps på geobiblioteket.

o    Anvisningar om vilka räkneuppgifter som gäller för “Räkneuppgifter i Geodesi” (se övningshäfte) finns här.

o    Exempel med lösning som beskriver inbindning finns här.

o    Svar till beräkningsuppgifterna i övning 2 hittar du här.

o    Matlab - A Practical Introduction to Programming and Problem Solving.

o    Introduktion till laboration 1 hittar du här.

o    Alla studenter ska efter introduktionsmötet ha fått övnings- och laborationshandledningar. Facit till övning 1 (Matlab-introduktion), samt mallprogrammet som ska användas till laboration 2, finns att ladda ner här:

-          Facit till övning 1

-          Mallprogram RT90SW99.m för laboration 2

o    Länkarna är ändrade på lantmäteriets hemsida. Använd följande länkar för laboration 2:

-          Direkttransformation RT90-Sweref 99

-          Sweref99 kartprojektioner

-          Testpunkter för transformation

Följande länk används för uppgift F6e i övning 2

-          Koordinattransformationstjänst

o    Rapport och program för laborationer ska lämnas in elektronisk via AC. Manual finns här.

o    Till föreläsningarna 1 till 6 finns ett antal instuderingsfrågor (i övnings- och laborationshäftet). Dessa instuderingsfrågor svarar ni lämpligen på i samband med inläsningen av litteraturen till övningarna. Det är också en fördel om svarar på frågorna i grupp. Ni behöver inte lämna in inlämningsuppgifterna. Däremot kommer det att finnas möjlighet att under övning 2 diskutera svaren på instuderingsfrågorna med lärare.

o    Instruktioner till laboration 5 hittar du här.


Last updated 2019-10-01, Perola Olsson